FAQ
Ofte stillede spørgsmål

Du har et spørgsmål til TELME? Måske kan vi hjælpe allerede her: Her findes spørgsmål og svar på ofte stillede spørgsmål.

Sp:: 
Hvad indeholder pakken når jeg køber en TELME mobil?
 
Sv:: 

I mobiltelefonens pakke finder du selve mobiltelefonen, opladeren og batteriet (batteriet skal oplades mindst to timer før brugen!) samt brugsanvisningen. Nogle TELME mobiler indeholder også en bordoplader.

 
Sp:: 
Hvad skal jeg tænke på når jeg vil tage min TELME mobil i brug?
 
Sv:: 
 • Fjern først batterilåget på bagsiden af mobilen.
 • Skub sim-kortet fra udbyderen ind med guldkontakterne vendende nedad.
 • Når batteriet sættes i, skal dets gyldne kontakter være på samme sted som apparatets gyldne kontakter.
 • Når batteriafdækningen lukkes, skub låget tilbage til der høres et tydeligt ‚klik‘.‘
 • Sæt så opladekabelet ind i stikket nederst eller til venstre på telefonen. Glem ikke at oplade telefonen mindst to timer, før den tages i brug!
 
Sp:: 
Hvordan ringer jeg op med min mobil?
 
Sv:: 

Indtast det enkelte telefonnummer med tastaturet som følger og tryk derefter på den grønne knap:

 • Opkald til fastnettelefoner: områdenummer + telefonnummer, f.eks.: 0732 12345
 • Opkald til mobiltelefoner: mobilnummer, f.eks.: 0664 1234567
 • Opkald til andre lande: landekode + områdekode uden ‚0‘‘ + telefonnummer, f.eks.: 0043 (eller +49) 231 123456
 • Opkald fra udlandet: landekode + områdekode uden ‚0‘‘ + telefonnummer, f.eks.: 0045 (eller +45) 73212345

For tegnet ‚+‘‘ , trykkes to gange på tasten ‚*‘‘.

 
Sp:: 
Hvordan tager jeg imod og afslutter et opkald?
 
Sv:: 

Hvis du vil tage imod et opkald, tryk på den gønne knap. Hvis du vil afslutte et opkald, tryk på den røde knap.

 
Sp:: 
Hvad er ‚voicemail‘‘?
 
Sv:: 

‚Voicemail‘‘ er din mobiltelefons telefonsvarer: Hvis du har forpasset et opkald, vil din voicemail fortælle om det via SMS. Tryk på ‘‘1’ i 3 sekunder og du forbindes automatisk med din voicemail. Hvis nogen har efterladt en besked her, får du også besked via en SMS om at personen har efterladt en besked i voicemail.

 
Sp:: 
Hvordan taler jeg håndfrit?
 
Sv:: 

For at tale uden at holde telefonen op til øret, slå håndfri funktionen til under opkaldet: tryk den grønne knap og vælg ,Håndfri‘.

 
Sp:: 
Hvordan foretager jeg et nødopkald?
 
Sv:: 

Hvis du vil lave et nødopkald, indtast enten det internationale nødkaldsnummer ‚112‘‘ og tryk på den grønne knap for at starte opkaldet, eller – hvis din TELME mobiltelefon har en nødopkaldsknap – tryk på nødknappen bag på telefonen i 3 sekunder.

 
Sp:: 
Hvordan virker nødknappen på min TELME mobil?
 
Sv:: 

Alt efter mobiltypen, kan du gemme op til 5 nødnumre, f.eks. familiemedlemmer, naboer, venner eller alarmcentral. I et nødstilfælde ringes der automatisk til disse numre efter tur, hvis der trykkes på nødknappen bag på telefonen i 3 sekunder.

En kontinuerlig advarselstone startes i ‚højttalertilstand‘‘, så du og folk omkring advares om nødstilfældet. Hvis det første nummer ikke kan nås, ringes automatisk til det næste. Hvis det andet nummer heller ikke kan nås, ringes automatisk til det tredje (så opkaldet afsluttes ikke på mobile enheder eller telefonsvarere).

Bemærk, at den kaldte person skal bekræfte nødopkaldet ved at ringe tilbage indenfor et minut. Hvis der ringes til en alarmcentral starter advarselskoden ikke, og opkaldet skal ikke bekræftes.

Hvis intet nødnummer er gemt eller opkaldskortet er udløbet eller du ikke har adgang til fremmed netværk (dvs. når roaming ikke er tilladt), ringes til 112.

 
Sp:: 
Hvordan gemmer jeg nødnumre i min TELME mobil?
 
Sv:: 

Hvis du vil gemme nødnumre i din TELME mobil, gå til menuen og vælg:

 1. Telefonbog
 2. Nødnumre
 3. Tilføj nødnummer

Vælg et af nødnumrene og bestemt om du vil tilføje et privat nummer eller nummeret på en redningsorganisation. Vælg og gem kontakten fra telefonbogen. Bemærk venligst, at hvis du vil gemme numre fra officielle tjenester som politi eller brandvæsen som nødnumre, skal du først aftale det med disse institutioner.

Hvis du vil koble nødfunktionen til eller fra, gå til menuen og vælg:

 1. Telefonbog
 2. Nødnumre
 3. Nødnumre til/fra
 
Sp:: 
Hvordan gemmer jeg numre i telefonbogen på min TELME mobil?
 
Sv:: 

Du kan gemme telefonnumre og navne ved at gå ind i menuen og vælge ‘Telefonbog‘. På nogle TELME mobiler, kan du nemt komme ind i telefonbogsmenuen med piltasterne på forsiden. Under ‘Tilføj kontakt‘ i menuen ‘Telefonbog‘ kan du indtaste nummer og navn på den pågældende person og bekræfte din tekst med den grønne knap.

 
Sp:: 
Hvordan søger jeg kontakter i min telefonbog?
 
Sv:: 

Du kan søge telefonnumre og navne ved at gå ind i menuen og vælge ‘Telefonbog‘. På nogle TELME mobiler, kan du nemt komme ind i telefonbogsmenuen med piltasterne på forsiden. Under ‘Søg navn’ i menuen ‘Telefonbog’, kan du enten indtaste begyndelsesbogstaverne på det søgte navn med tastaturet eller scrolle ned med piltasterne. Når det ønskede navn vises, tryk på den grønne knap for at starte opkaldet.

 
Sp:: 
Hvordan fungerer hurtigkaldstasterne?
 
Sv:: 

Med hurtigtvalgstasterne kan der med et tryk (3 sekunder) vælges et gemt nummer: Du kan bekvemt gemme dine hyppigt brugte kontakter på tasterne ‘2’ til ‘9’. De hyppigt brugte kontakter gemmes, ved at gå i menuen ‘Telefonbog’ og vælge punktet ‘Hurtigvalgstaster’, vælg kontakten med ‘Rediger’ og gem med den grønne knap.

Bemærk at navnet først skal være gemt i telefonbogen; det er ikke muligt at gemme et nyt nummer direkte på en hurtigvalgsknap.

Knappen ‚1‘ er reserveret til nummeret på telefonsvareren.

 
Sp:: 
Hvad er en ‘SMS‘?
 
Sv:: 

SMS (Short Message Service) er skrevne beskeder med maksimalt 160 tegn. Du kan sende SMS uden at registrere nogen ekstra tjeneste. Du kan endda modtage en SMS under et opkald. Du kan sende SMS til ethvert mobilt netværk.

 
Sp:: 
Hvordan skriver og modtager jeg en SMS?
 
Sv:: 

For at skrive en SMS, gå ind i menuen og vælg ‘Meddelelse‘, ‘SMS‘ og ‘Send ny SMS‘. Teksten indtastes med tastaturet. Hver taste har adskillige tegn, der vises ved flere tryk, f.eks. 2 gange ‘4‘, 2 gange ‘3‘, 3 gange ‘5‘, 3 gange ‘5‘, 3 gange ‘6‘ for ;Hello‘. Du kan skifte mellem flere forskellige indtastnings-modi med tasten ‘#‘:

 • abc: kun små bogstaver
 • Abc: første bostav stort
 • ABC: kun store bogstaver
 • 123: tal

Når du vil sende en SMS, som du har skrevet, vælg ‘Send‘ og bekræft valget med to tryk på den grønne knap. Indtast enten modtagerens nummer manuelt eller vælg nummeret fra telefonbogen eller ikke gemt nummerliste. Hvis du har valgt nummeret, tryk på den grønne knap igen for at sende SMS'en.

Et kort signal og registrering på displayet informerer om en ny indkommende SMS-besked. Hvis du vil læse beskeden straks trykkes på den grønne knap. Du kan også se en liste med allerede modtagne beskeder, når du går ind i menuen og vælger ‘Meddelelser‘, ‘SMS‘ og ‘Modtagne SMS‘.

 
Sp:: 
Hvordan indstiller jeg en alarm?
 
Sv:: 

Du kan nå alarmklokken via menuen ‘Indstillinger’. Vælg ‘Alarm’, vælg ‘Til’ og indtast tiden (timer og minutter). Bekræft altid ved at trykke på den grønne knap. Hvis alarmen ringer, tryk på den røde knap for at slukke den.

 
Sp:: 
Hvad er Bluetooth og hvordan virker det?
 
Sv:: 

Bluetooth er en trådløs teknologi for udveksling af data over korte afstande mellem faste og mobile enheder. Det er årsagen til at man f.eks. kan lave håndfri opkald i bilen.

Hvis din mobil understøtter Bluetooth, kan du koble Bluetooth til ved at gå ind i menuen ‘Indstillinger’, vælge ‘Bluetooth’ og vælge ‘Bluetooth til/fra’.

Hvis du vil parre din Bluetooth-mobil med en anden enhed, gå ind i menuen ‘Indstillinger’, vælg ‘Bluetooth’ og ‘Forbindelser’ og vælg ‘Søg efter ny enhed’. Vælg den pågældende enhed og bekræft med den grønne knap.

 
Sp:: 
Hvordan virker kameraet i min mobil?
 
Sv:: 

Hvis din TELME mobil har et kamera og du vil tage billeder, aktiveres kameraet ved at trykke på knappen på siden. Tryk på kameraknappen igen for at tage et billede og gem det med den grønne knap.

Du kan se på de optagne billeder, når du går ind i menuen og vælger ‘Billeder’, scroll til det enkelte billede og luk det op ved at bekræfte valget me den grønne knap to gange.

 
Sp:: 
Hvordan sender jeg billeder?
 
Sv:: 

Du kan sende billeder med MMS. MMS (Multimedia Message Service) er beskeder som indeholder billeder eller videoer.

Hvis du vil sende et billede første gang, gå ind i menuen ‘MMS’, vælg ‘MMS indstillinger’ og ‘MMS konto’ og vælg din udbyder.

For at sende MMS, gå ind i menuen ‘Meddelelser’, vælg ‘MMS’ og vælg ‘Opret ny MMS’:

 • Vælg ‘Rediger’ og tilføj det mobilnummer, som billedet skal sendes til, enten med tastaturet eller ved at vælge det i telefonbogen. Bekræft altid indtastningen med den grønne knap.
 • Indtast et ‘Emne’, som er overskriften i beskeden. Vælg ‘Rediger’ og indtast meddelelsens tekst. Bekræft altid indtastningen med den grønne knap.
 • For at editere indholdet, vælg ‘Rediger’ igen: Indsæt teksten og/eller billedet. Når der indsættes billede, vælges ‘Funktioner’ og ‘Tilføj billede’ og vælg det enkelte billede fra din telefon, mens der scrolles gennem de gemte billeder. Bekræft altid indtastningen med den grønne knap.

 

 

 
Sp:: 
Hvordan kan jeg ændre ringetone-volumen?
 
Sv:: 

Hvis du vil ændre ringetone-volumen, gå ind i menuen ‘Indstillinger’ og vælg ‘Lyde & alarmer’. Så kan du vælge en telefonprofil, f.eks. stille, og tilpasse dine personlige indstillinger som ringetone og volumen.

 
Sp:: 
Min skærm viser ‘Indsæt SIM-kort! Kun nødopkald 112’ – hvad skal jeg gøre?
 
Sv:: 

Fjern batterilåget og batteriet og kontroller om SIM-kortet vender rigtigt som vist i brugsanvisningen.

 
Sp:: 
Et opkald mislykkedes - hvordan fortsætter jeg?
 
Sv:: 

Kontroller at det valgte telefonnummer, lande- og områdekode er korrekte.

 

 
Sp:: 
Displayet på min mobil er sort/blank – Hvad skal jeg gøre?
 
Sv:: 

I dette tilfælde er din mobil enten i energisparemodus (tryk på en tilfældig tast) eller den er slukket (tryk på den røde knap i 3 sekunder).

 
Sp:: 
Min mobil reagerer ikke – Hvordan fortsætter jeg?
 
Sv:: 

Fjern batterilåget og batteriet, sæt begge dele i igen og tænd mobilen. Hvis der stadig ikke er nogen reaktion, spørg i servicecenteret (som anført i manualen) eller hos sælgeren, hvor du har købt mobilen.

 
Sp:: 
Opladningsproceduren begynder ikke – hvad skal jeg gøre?
 
Sv:: 

Det kan vare flere minutter, før apparatet begynder at lade op. Hvis der ikke er nogen reaktion efter 10 minutter, spørg i servicecenteret (som anført i manualen) eller hos sælgeren, hvor du har købt mobilen.