FAQ
Vanliga frågor

Har du en fråga för TELME? Kanske kan vi redan hjälpa dig: här hittar du svar på vanliga frågor.


Fråga: 
Vad innehåller paketet när man köper en TELME-mobil?
 
Svar: 

I mobiltelefonens paket hittar du själva mobiltelefonen, batteriladdaren och batteriet (ladda batteriet i åtminstone 2 timmar innan första användning!) såväl som instruktionsmanualen, Vissa TELME-mobile inkluderar även en skrivbordsladdare.

 
Fråga: 
När jag vill börja använda min TELME-mobil, vad måste jag göra då?
 
Svar: 
 • Avlägsna batterilocket på mobiltelefonens baksida först.
 • Skjut sedan in SIM-kortet från din mobilleverantör med guldkontakten nedåt.
 • När batteriet sätts i måste dess guldkontakter vara på samma ställe som enhetens guldkontakter.
 • När du stänger batteriluckan, skjut luckan till stängd position med ett ‘klick‘.
 • Stoppa slutligen in laddningskabeln i uttaget på telefonens undre eller vänstra sida. Glöm inte att ladda din telefon i minst 2 timmar före första användning!
 
Fråga: 
Hur ringer jag ett samtal med min telefon?
 
Svar: 

Vänligen ange respektive telefonnummer via tangentbordet som följer och tryck sedan på :

 

Samtal till fast telefon: Riktnummer + telefonnummer:

t.ex.: 08 12345

 

Samtal till mobiltelefon: mobilt riktnummer + telefonnummer

t.ex.: 070 1234567

 

Samtal till utlandet: landskod + riktnummer utan ‘0‘ + telefonnummer

t.ex.: 0049 (eller +49) 231 123456

 

Samtal från utlandet: landskod + riktnummer utan ‘0‘ + telefonnummer

t.ex.: 0043 (eller +43) 732 12345

 

För ‘+‘-tecknet tryck två gånger på ‘*‘-tangenten.

 
Fråga: 
Hur svarar jag på och avslutar ett samtal?
 
Svar: 

Om du vill svara på ett samtal, tryck . Om du vill avsluta ett samtal, tryck .

 
Fråga: 
Vad är ‘röstbrevlåda‘?
 
Svar: 

Röstbrevlåda‘ är din mobils telefonsvarare: Om du har missat ett samtal kommer din röstbrevlåda informera dig via SMS. Tryck ‘1‘ i 3 sekunder och du kommer automatiskt att anslutas till din röstbrevlåda. Om du var samtal du har missat har lämnat ett meddelande till dig kommer du också informeras via SMS att denna person har lämnat ett meddelande på din röstbrevlåda.

 
Fråga: 
Hur pratar jag handsfree?
 
Svar: 

För att prata utan att hålla din telefon till örat under ett samtal, vänligen sätt på handsfree-funktionen under ett samtal: tryck och välj ‘Handsfree‘.

 
Fråga: 
Hur gör jag ett nödsamtal?
 
Svar: 

Om du vill göra ett nödsamtal, ange antingen det internationella nödnumret ‘112‘ och tryck för att starta samtalet eller – om din TELME-mobil har en nödknapp – tryck på nödknappen på telefonens baksida i 3 sekunder.

 
Fråga: 
Hur fungerar nödknappen på min TELME-mobil?
 
Svar: 

Beroende på mobilen kan du lagra upp till 5 nödnummer, t.ex. familjemedlemmar, grannar, vänner eller nödnummer. I ett nödfall kommer dessa förvalda nummer ringas upp i en sekvens om nödknappen på telefonens baksida trycks i 3 sekunder.

En kontinuerlig nödsignal startar sedan i ‘högtalarläge‘ under nödfallet så att du och personer i din närhet varnas på grund av nödfallet. Om det första numret inte kan nås kommer det andra numret automatiskt att ringas upp. Om det andra numret i rad inte kan nås kommer det tredje numret att ringas upp (så att samtalet inte hamnar i mobila röstbrevlådor och telefonsvarare).

Notera att personen som nåtts måste bekräfta ditt nödsamtal genom ett samtal inom 1 minut. När en utryckningsorganisation har ringts upp startar varken varningskoden och mottagaren måste inte heller bekräfta samtalet.

Om inget nödnummer har lagrats eller om ditt kort har gått ut eller om du inte har tillgång till ett utländskt nätverk (t.ex. när roaming inte är tillåtet), kommer 112 att ringas upp.

 
Fråga: 
Hur lagrar jag nödnummer i min TELME-mobil?
 
Svar: 

Om du vill lagra nödnummer i din TELME-mobil, gå till menyn och välj:

 1. Telefonbok
 2. Nödnummer
 3. Lägg till nödnummer

Välj ett av nödnumren och definiera om du vill lägga till ett privat nummer eller numret av en hjälporganisation som nödnummer. Välj och spara respektive kontakt från telefonboken. Notera att om du vill spara numren från officiella tjänster, t.ex. polisen eller brandkåren som nödnummer måste du först få detta godkänt av respektive institution.

Om du vill sätta på eller stänga av nödfunktionen, gå till menyn och välj:

 1. Telefonbok
 2. Nödnummer
 3. Nödnummer på/av
 
Fråga: 
Hur lagrar jag telefonnummer i min TELME-mobils telefonbok?
 
Svar: 

Du kan spara telefonnummer och namn genom att gå till menyn och välja ‘Telefonbok‘. På vissa TELME-mobiler kan du enkelt nå telefonboken genom piltangenterna på framsidan. Under ‘Lägg till kontakt‘ i menyn ‘Telefonbok‘ kan du lägga in telefonnummer och namn av respektive person och bekräfta din text med .

 
Fråga: 
Hur söker jag efter kontakter i min telefonbok?
 
Svar: 

Du kan söka efter ett telefonnummer och namn genom att gå till menyn och välja ‘Telefonbok‘. På vissa TELME-mobiler kan du enkelt nå telefonboken genom piltangenterna på framsidan. Under ‘Sök namn’ i menyn ‘Telefonbok’ kan du antingen ange de första bokstäverna av det sökta namnet via tangentbordet eller bara skrolla igenom det med piltangenterna. När sökt namn visas tryck för att starta ett samtal.

 
Fråga: 
Hur fungerar snabbvalstangenterna?
 
Svar: 

Snabbvalstangenterna låter dig välja ett sparat nummer respektive inom 3 sekunder vid knapptryckning. Du kan bekvämt tilldela dina mest uppringda kontakter till knapparna '2' till '9' och 'M1', 'M2' genom att välja alternativet "Snabbvalstangenter" i menyn "Telefonbok", välja dina kontakter med "Redigera" och spara med .

Notera att namnet tidigare måste ha lagrats i telefonboken. Att spara ett nytt inlägg direkt till snabbvalstangenten är inte möjligt.

Knappen ‘1‘ är reserverad för telefonsvararens nummer (röstbrevlåda).

 
Fråga: 
Vad är ett ‘SMS‘?
 
Svar: 

SMS (Short Message Service) är skrivna meddelanden med maximalt 160 tecken. Du kan skicka SMS utan att registrera andra tjänster. Du kan även ta emot SMS under ett samtal. Du kan skicka SMS till varje mobilt nätverk.

 
Fråga: 
Hur skriver jag och tar emot SMS?
 
Svar: 

För att skriva ett SMS, gå till menyn och välj ‘Meddelanden‘, ‘SMS‘ och ‘Skriv nytt SMS‘. Textinlägget görs via tangentbord. Varje tangent har tecken som visas genom flera tryckningar, t.ex. 2 gånger ‘4‘, 2 gånger ‘3‘, 3 gånger ‘5‘, 3 gånger ‘5‘, 3 gånger ‘6‘ för ;Hello‘. Du kan välja mellan olika inmatningsmetoder genom att trycka ‘#‘-tangenten:

 • abc: endast små tecken
 • Abc: första bokstaven stor
 • ABC: endast stora tecken
 • 123: siffro

 

När du vill skicka SMS:et du har skrivit, välj ‘Skicka‘ och bekräfta ditt val med två gånger. Antingen anger du mottagarens nummer manuellt eller väljer numret från din telefonbok eller lista med osparade nummer. Om du har valt numret tryck åter på för att skicka SMS:et.

En kort signal och registrering visas på skärmen som informerar dig om ett nytt inkommande SMS. Om du omedelbart vill läsa meddelandet, vänligen tryck . Dessutom kan du se en lista på redan mottagna meddelanden när du går till menyn och väljer ‘Meddelanden‘, ‘SMS‘ och ‘Mottagna SMS‘.

 

 
Fråga: 
Hur ställer jag in ett alarm?
 
Svar: 

Du kommer åt alarmklockan via inställningarna i menyn ‘Inställningar‘. Välj ‘Alarm‘, välj ‘PÅ‘ och ställ in tiden (timmar och minuter). Bekräfta alltid genom att trycka . Om ditt alarm ringer tryck för att stänga av det.

 
Fråga: 
Vad är Bluetooth och hur fungerar det?
 
Svar: 

Bluetooth är en trådlös teknologistandard för att utbyta data över korta avstånd från fasta och mobila enheter. På så sätt kan du exempelvis prata handsfree i din bil.

Om din mobil stöder Bluetooth kan du sätta på Bluetooth genom att gå till menyn ‘Inställningar‘, välja ‘Bluetooth‘ och välja ‘Bluetooth på/av‘.

Om du vill para din Bluetooth-kapabla mobil med en annan enhet gå till menyn ‘Inställningar‘, välj ‘Bluetooth‘ och ‘Anslutningar‘ och välj ‘Sök efter en ny enhet‘. Välj respektive enhet och bekräfta med .

 
Fråga: 
Hur fungerar kameran på min mobil?
 
Svar: 

Om din TELME-mobil har en kamera och du vill ta bilder, starta kameran genom att trycka på kameraknappen på sidan. Tryck på kameraknappen igen för att ta en bild och spara den med .

Du kan titta på dina tagna bilder när du går till menyn och väljer ‘Bilder’, skrollar till respektive bild och öppnar den genom att bekräfta ditt val med två gånger.

 
Fråga: 
Hur skickar jag bilder?
 
Svar: 

Du kan skicka dina bilder via MMS MMS (Multimedia Message Service) är meddelanden som inkluderar t.ex. bilder eller videor.

Om du vill skicka en bild för första gången, gå till menyn ‘MMS’, välj ‘MMS-inställningar’ och ‘MMS-konto’ och välj din operatör.

För att skicka MMS gå till menyn ‘Meddelanden’, välj ‘MMS’ och välj ‘Skapa nytt MMS:

 

 • ’Välj ‘Redigera’ och lägg till mobilnumret till vilket du vill skicka bilden, antingen genom tangentbordet eller genom att välja det från dina telefonboksinlägg. Bekräfta alltid dina inlägg med .
 • Ange ett ‘Ämne’ som är meddelandets rubrik. Välj ‘Redigera’ och infoga meddelandetexten. Bekräfta alltid dina inlägg med .
 • För att redigera innehållet välj åter ‘Redigera’: Infoga texten och/eller bilden. När du infogar bilden välj ‘Alternativ’ och ‘Lägg till bilden’ och välj respektive bild från din telefon medan du skrollar genom de lagrade bilderna. Bekräfta alltid dina inlägg med .
 
Fråga: 
Hur ändrar jag ringsignalsvolymen?
 
Svar: 

Om du vill ändra ringsignalsvolym, gå till menyn ‘Inställningar’ och välj ‘Ljud & signaler’. Där kan du välja en telefonprofil, t.ex. ljudlös och konfigurera dina personliga inställningar som ringsignaler och volymer.

 
Fråga: 
Min skärm visar ‘Sätt i SIM-kort! Endast nödnummer 112‘ - Vad ska jag göra?
 
Svar: 

Avlägsna batterilocket och batteriet och kontrollera om riktningen på SIM-kortet är korrekt och som visas i användarmanualen.

 
Fråga: 
Ett samtal misslyckades - Vad gör jag nu?
 
Svar: 

Kontrollera att valt telefonnummer, landskod och riktnummer är korrekta.

 
Fråga: 
Min mobiltelefons display är blank/svart - Vad gör jag nu?
 
Svar: 

I detta fall är din mobiltelefon antingen i strömsparläge (tryck valfri tangent) eller avstängd (tryck i 3 sekunder).

 
Fråga: 
Min mobiltelefon reagerar inte - Vad gör jag nu?
 
Svar: 

Avlägsna batteriluckan och batteriet, sätt i båda igen och sätt på enheten. Om den fortfarande inte reagerar kontakta ett servicecenter (som anvisat i användarmanualen) eller försäljningsstället där du köpte din mobil.

 
Fråga: 
Laddningsprocessen startar inte - Vad gör jag nu?
 
Svar: 

Det kan ta flera minuter innan din enhet börjar ladda. Om den inte reagerar efter 10 minuter, kontakta ett servicecenter (som anvisat i användarmanualen) eller försäljningsstället där du köpte din mobil.